Ruwbouwmateriaal.nl        Bouwtip.nl                                     HoutKrant.nl   Voedselwaakhond.nl
ookdit.nl   ookditnog.nl                                                               in samenwerking met GijZultNietDoden.nl 

GijZultNietDoden.nl 

Gereserveerde domeinnaam GijZultNietDoden.nl 


CDA, voor GertJan Segers is het heel belangrijk dat het CDA niet kiest voor het voltooid leven van Sigrid Kaag. Dan maar een kabinet met D66, zonder Sigrid Kaag, ChristenUnie, CDA en VVD. 

—————

Hou rekening met de zwijgende meerderheid. Vertrouw de extreme accounts op Twitter niet. Vertrouw de fake names op Twitter niet. Vertrouw alleen de accounts waar een website link aanhangt. Dit is altijd te herleiden tot de eigenaar.


GijZultNietDoden.nl 

2021

Klacht tegen Twitter is door de koning goed verwoord in zijn kerstboodschap.

Kerstboodschap van de koning: Hou rekening met de zwijgende meerderheid. 


Twitter: Waarom al die haat tegen de zwijgende meerderheid? 
GijZultNietDoden.nl

GijZultNietStelen.nl

Voedselkrant.nl 

Voedselwaakhond.nl    

Ook nu.nl


Ruwbouwmateriaal.nl 


OokDitNog.nl 
ooknu.nl.

In samenwerking met OnTheWayToPlanetproof.nl en de oude social media accounts van het inmiddels opgeheven HetVinkje. 

OnTheWayToPlanetProof.nl

OnTheWayToPlanetProof.com 

( met e-mailadressen ) 

NWVA.nl


H5N8.nl  Vogelgriep 2020

Export kippenvlees in gevaar, 30 oktober 2020, de grenzen voor het kippenvlees uit Nederland sluiten.

Als je belangstelling hebt voor een toepassing van de onderstaande URL's hoor ik dat graag.

Samenwerken aan een nieuwe politieke partij behoort tot de mogelijkheden.

Een beter en gezondere wereld begint met schoon drinkwater: Drinkwaterkeurmerk.nl  

BierKeurmerk.nl

Capge.com

ESNP.nl Echte speciale Nederlandse Paraplu

EPNS.nl Eerste paraplu Nederland sponsor

h5n8.nl Vogelgriep

hcsp.nl 

KledingKeurmerk.nl

Knvu.nl

kwnl.nl 

mdsg.nl

nmtp.nl

Nutrie.nl

Nutriecode.nl

NutrieScore.nl

NWVA.nl Nieuwe Wegen Voor Arbeid.

mntn.nl

Mntp.nl

OnTheWayToPlanetproof.nl + onthewaytoplanetproof.com

ookdit.nl

ookditnog.nl

ooknu.nl

ppdv.nl  politieke partij dier vriendelijk

RijksKaasMerk.nl  + Kaaskeurmerk.nl

vdwt.nl

VleesKrant.nl

Vleesnieuws.nl

Voedselkrant.nl

Voedselnieuws.nl

VrijeJournalist.nl

Urxit.nl

Willemsorde.nl

winl.nl

Wolkeurmerk.nl

Special URL's are secret.

Als u belangstelling heeft voor een toepassing van de genoemde URL's hoor ik dat graag.

Samenwerken aan een nieuwe politieke partij behoort tot de mogelijkheden.

Een beter en gezondere wereld. PPDV.nl 


Corona nieuws april 2020, 

De media maken overuren, maar de advertentie opbrengsten blijven achter.

Bijna iedereen haalt gratis de nodige informatie, zowel via TV als online. 

Meer informatie vindt u op RIVM.nl.

Artsen adviseren te stoppen met snel afvallen. Er zijn diverse zeer strenge voedingsadviezen in omloop om heel snel kilo's kwijt te raken, maar de artsen zien liever een paar pond te veel dan te korten aan voedingsstoffen.

Er is een wetenschappelijk onderzoek dat adviseert kinderen gewoon rundvlees en volle melk te geven. 

Wij adviseren om veel fruit te eten. Vitamine zitten in groente en fruit. Let wel op te veel suikers. Bananen bevatten heel veel suikers.

Houtskeletbouw   HSBwoning.nl    Houtkrant.nl 

Houtkeurmerk.nl 

 


 

Een houtskeletbouw woning  is over het algemeen duurder dan een traditionele woning, maar door de snellere bouwtijd kan dit op een voordeel tov traditionele bouw uitkomen. Dus de totale kosten van een HSB woning zijn iets lager dan een vergelijkbare traditonele woning met damopen gevels en betonnen vloeren.

Voordelen HSB

Prefab elementen:

Veel later is men gaan denken in het prefab produceren van hsb elementen. Dit heeft diverse voordelen:

Aansluitingen worden in een vroeg stadium uitgedacht, waardoor minder fouten op de bouw;

1. Gecontroleerde (overdekte) productie (hogere kwaliteit);

2. Hoger bouwtempo;

3. Niet afhankelijk van weersinvloeden.

 

Constructies:

Door in een vroeg stadium met een houtskeletbouwer aan tafel te gaan zitten kunnen constructies vaak vereenvoudigd worden. Hierdoor kunnen de bouwkosten enorm gereduceerd worden. Daarnaast worden ook de faalkosten enorm teruggedrongen doordat er vaak in een bouwsysteem gebouwd wordt i.p.v. verschillende systemen door elkaar (denk aan staal, beton, steen). De aansluitingen worden hierdoor vele malen eenvoudiger. Houtbouw 't Zand heeft zelf een constructeur in dienst en heeft op de tekenkamer 5 vakbekwame tekenaars zitten. Zij kunnen u helpen bij uw constructieve ontwerp.

 

Isolatie:

Een van de andere voordelen van houtskeletbouw is dat de isolatie tussen de stijlen of sporen wordt aangebracht, waardoor men in smallere constructies hogere isolatiewaardes kan behalen, terwijl daar in andere bouwsystemen meer ruimte voor nodig is. Ook met het oog op de toekomstige eisen m.b.t. isolatie (epc) en milieu (CO2) heeft houtskeletbouw grote voordelen. In een houtskeletbouw systeem kunnen er relatief gemakkelijk en goedkoop isolatiewaardes gehaald van 10 m� K/W of hoger. Zeker voor de opkomende markt in de passief huizen is houtskeletbouw de juiste bouwmethode.